Wigierski Park Narodowy photo

Wigierski Park Narodowy

 2 Marzec 2020 Suwalszczyzna

Wigierski Park Narodowy odróżnia od innych parków narodowych ogromna różnorodność ekosystemów wodnych. Łącznie zajmują one obszar 2732 ha, to jest 18% powierzchni parku. Wśród jezior zwracają uwagę zróżnicowanie wielkości, głębokości i kształtu zbiorników oraz odmienne w poszczególnych akwenach właściwości wód, w tym żyzność (trofia), temperatura, warunki tlenowe czy koncentracja związków humusowych.

Torfowiska :


Tereny stale podmokłe – torfowiska, są ważnym elementem przyrody Wigierskiego Parku Narodowego. Choć zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, mają duże znaczenie dla ogólnej różnorodności przyrodniczej obszaru parku oraz oddziałują na stosunki wodne w swoim otoczeniu. Wiele z nich ma charakter naturalny i jest siedliskiem rzadkich i chronionych gatunków - zarówno roślin jak i zwierząt.
 Z Biegiem Rzek:
Rzeki w Wigierskim Parku Narodowym urzekają malowniczością i kameralnością. Tocząc swe czyste wody przez lasy, pola, łąki, rozległe tereny bagienne, tworzą sprzyjające warunki występowania bogatej fauny i flory.

Wśród pól i łąk:
Bogactwo Wigierskiego Parku Narodowego to nie tylko jeziora, rzeki, torfowiska czy lasy. Równie cenne i ważne dla zachowania różnorodności biologicznej są ekosystemy lądowe nieleśne: łąki, pastwiska, pola uprawne i sady.

Dużo więcej pięknej przyrody zobaczycie na własne oczy,odwiedzając piękny park i spędzając w nim czas w ciszy i spokoju.

Galeria zdjęć z tego wydarzenia